011 - 17 11 90

info@norrkopingscamping.se

skip to Main Content

In- och utcheckning
Incheckning ska ske direkt vid ankomst. Vi förbehåller oss rätten att kräva uppvisande av Campingkort och Legitimation. Vid hög beläggning incheckning av Stugor från 15:00 campingplatser från 12:00, meddela oss om ni kommer efter 18:00. Utcheckning för stugor gäller och campingplatser 12:00. För gäster som checkar ut efter gällande tider tas en ny dygnsavgift ut.

Städning av stugor
Vid utcheckning och inlämning av stugnyckel intygar campinggästen att stugan är i gott skick – välstädad och med alla inventarierna på plats. Om så ej är fallet utgår en städdebitering om minst 500 kr samt en ersättning för trasiga/ förlorade inventarier. Städning kan köpas till men ska senast dagen innan utcheckning förbeställas i receptionen.

Serviceutrymmen
Visa andra gäster hänsyn och städa upp efter dig. I de gemensamma lokalerna skall inga egna tillhörigheter lämnas kvar såsom kokkärl, tvätt eller kroppsvårdsprodukter mm.

Säkerhet
Hastighetsbegränsning max. 10 km gäller inom camping-området. Endast  en bil per plats. Gästers bil eller andra bilar ska parkeras på P-platsen om inget annat är överenskommet med personalen.

Enligt brandföreskrifterna bör avståndet vara fyra meter mellan två campingenheter. Draget på husvagnen bör vara riktat ut mot körbar väg.

Gasol Max 2st P11 per ekipage, måste förvaras inlåsta och får ej stå utanför enheten.

Olycksfall
Om det mot förmodan skulle ske ett olycksfall på Campingområdet hänvisar vi till att gästen måste inneha ett giltigt ”Camping Key Europé” (Skl Campingkort) Genom kortet är hela familjen försäkrade vid en eventuell olycka. Kortet kan köpas via vår hemsida alternativt i receptionen.

Nattro
Respektera att tystnad ska råda mellan 23.00-07.00. Under denna tid är även motortrafik förbjuden på campingområdet.

Rökning
Rökning är förbjudet i alla våra stugor och serviceutrymmen.

Hundar
Måste vara kopplade på området och måste vänta utanför serviceutrymmen. I vissa stugor är tillåtet med hund men måste efterfrågas redan vid bokning. All spillning måste tas upp oavsett plats inom hela campingområdet.

Övrigt
Försäljning eller marknadsföring är inte tillåtet inom området om ej skriftligt avtal finns med Campingen

Uthyrning eller upplåtande av plats/stuga i andra hand är ej tillåtet utan separat överenskommelse med Campingen.

Säsongsplatser tilldelas för en säsong i taget, vilket innebär att samma plats inte kan garanteras för flera säsonger i rad. Campingen beslutar om kriterier för tilldelning av platser. Tilldelad plats får inte överlåtas eller hyras ut. Alla typer av tillbyggnader måste godkännas och avtalas med Campingen.

Campingen frånsäger sig allt ansvar för stölder. Om någon blir påkommen med att vandalisera, stjäla, tillfoga personskada eller uppträda stökigt och högljutt efter 23.00  eller på annat sätt göra negativ åverkan på campinganläggningen förbehåller sig campingen rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst samt dennes ressällskap. I dessa fall sker även polisanmälan och naturligtvis är denna gäst och dennes ressällskap ej välkomna åter.

Back To Top